Kursy Rekreacyjne

Padi Open Water Diver – Owd

Czas trwania: 3-4 Dni
Cena: £545.00

Padi Advanced Open Water Diver – Aowd

Czas trwania: 2 Dni. 5 Nurkowań, 2 Nurkowiska (Wraysbury I Chepstow)
Cena: £330.00

Padi Rescue Diver (Nurek Ratownik)

Czas trwania: 2 Dni I 1 Wieczór. Część Teoretyczna Wieczorem, Zajęcia Praktyczne Na Wraysbury Podczas Weekendu.
Cena: £330.00

Padi Master Scuba Diver

Czas trwania: Do Ustalenia
Cena: £699.00

Nurkowanie Na Próbę

Czas trwania: 90Min
Cena: £45.00

Scuba Review

Czas trwania: 2.5 Godziny
Cena: £99.00