PADI Open Water Diver – OWD

Czas Trwania

3-4 dni

Wymagania

Ukończone 10 lat, dobry stan zdrowia, przepłynięcie 200m na basenie.

Opis

Kurs Open Water Diver jest najpopularniejszym i najbardziej uznanym kursem dla początkujących nurków na świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych. Po jego ukończeniu otrzymasz honorowany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Open Water Diver uprawniający do samodzielnego nurkowania z partnerem do głębokości 18 metrów.

Kurs składa się z trzech części:
Część teoretyczna polega na samodzielnym opanowaniu podręcznika wspomaganym materiałami DVD. Odpowiedzi na problematyczne pytania udzieli instruktor podczas zajęć wykładowych. Całość kończy się egzaminem.
Zajęcia basenowe to nauka nurkowania w warunkach kontrolowanych. Zajęcia odbywają się podczas jednego wieczoru w godzinach od 18.00 do 23.00. Podczas tych zajęć będziesz miał tyle czasu ile to niezbędne do opanowania wszystkich ćwiczeń. Do twojej dyspozycji będzie instruktor jak i divemasterzy.

Zajęcia na wodach otwartych odbywają się w weekendy w Wraysbury koło Heathrow w godzinach od 09: 00 do 16:00. Podczas tych zajęć wykonasz 4 nurkowania, po których uzyskasz certyfikat Open Water Diver. Aby zapewnić wysoki poziom szkolenia nasze grupy nie liczą więcej niż 4 osoby.

Dodatkowe specjalizacje, które można wykonywać w połączeniu z kursem OWD:
Specjalizacja suchy skafander - £145 - normalnie £179
Specjalizacja Nitrox - £109 - normarlnie £159
Kurs indywidualny 1:1 £650.
Część basenowa - £345

Cena: £545.00

Brak nadchodzących kursów PADI Open Water Diver – OWD