SF2 CCR Air Diluent

Czas Trwania

5 dni

Wymagania

- ukończone 18 lat
- ukończony kurs Open Water Diver lub równoważny
- zalogowane minimum 20 nurkowań
- ubezpieczenie nurkowe DAN dla nurków technicznych

Opis

Kurs TDI CCR Air Diluent (jednostka SF2) jets pierwszym poziomem w szkoleniu do nurkowania na obiegach zamkniętych. Celem kursu jest przeszkolenie nurków w zakresie korzyści, zagrożeń i właściwych procedur nurkowania na CCR do maksymalnej głębokości 30 m.

Czego się nauczysz?
Wykorzystując najnowszą technologię rebreathera SF2 nauczysz się dobierać odpowiedzni gaz oddechowy dla każdej głębokości oraz utrzymywać stałe ciśnienie parcjalne tlenu (PPO2).
Podczas nurkowań (minimum sześć) nauczysz się wszystkich umiejętności niezbędnych do przeprowadzania bezpiecznych nurkowań CCR do maksymalnej głębokości 30m.

Nowe umiejętności, które poznasz na kursie:
- Konfiguracja i konserwacja urządzenia
- Zarządzanie gazem w pętli
- Kalibracja elektroniki
- Procedury awaryjne
- Kontrola pływalności
- Śledzenie ppO2

Struktura kursu
1 dzień - zajęcia klasowe (zapoznanie się z SF2) oraz sesją w wodach zamkniętych (nurkowanie 1)
2-5 dzień - 7 nurkowań na wodach otwartych. Do certyfikacji wymagane jest 420 minut pod wodą.

Wymagania sprzętowe
Na czas kursu będziesz potrzebował własnego, pełnego zestawu do nurkowania. Jeśli nie posiadasz rebreathera, możemy go wypoźyczyć na czas trwania kursu.

Cena kursu obejmuje materiały TDI CCR oraz certyfikat.
Koszty dodatkowe to wejścia na nurkowiska, gazy studenta, sofnolime (£75.00)

Ważne!
- Nurkowania nie odbędą się jeżeli sprawdziany wiedzy lub zadania domowe nie zostaną wykonane oraz jeżeli student przyjdzie nie przygotowany (brak wymaganego sprzętu).
- Egzamin końcowy - 80% poprawnych odpowiedzi. Nie zaliczenie egzaminu spowoduje przesunięcie kolejnych nurków szkoleniowych.
- Każdy dodatkowy dzień szkoleniowy, nie objęty harmonogramem to koszt £150, który student zobowiązany jest uiścić przed kolejnymi nurkowaniami.
- Nie pojawienie się na szkoleniu, przełożenie szkolenia z powodów innych niż potwierdzone przez lekarza - dodatkowy koszt £150.

Nurkowanie na obiegu zamkniętym nie jest dla wszystkich. Kursy te są bardzo wymagające a zaliczenie wszystkich ćwiczeń nie gwarantuje zdobycia certyfikatu.

Szkolenie odbywa się w trybie 1:1

Cena: £750.00

Brak nadchodzących kursów SF2 CCR Air Diluent