PADI Tec Deep Diver – Tec 40 + Tec 45 + Tec 50

Czas Trwania

7-9 dni

Wymagania

- ukończone 18 lat
- ukończony kurs PADI Advanced Open Water Diver lub równoważny
- ukończony kurs PADI Enriched Air Diver lub równoważny
- ukończony kurs PADI Deep Diver lub równoważny
- ukończony kurs PADI Rescue Diver lub równoważny
- zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego: 20 nitroxowych, 25 głębszych niż 18m i 20 głębszych niż 30m
- formularz medyczny podpisany przez lekarzaCzas trwania
7-9 dni
Wymagania wstępne
Minimum dwóch zainteresowanych nurków
Obejmuje komplet materiałów szkoleniowych oraz koszt certyfikatu.

Opis

Kurs Tec Deep Diver to zintegrowana część trzech kursów technicznych. Możesz je ukończyć jednym ciągiem lub etapami. Dodatkowo kursy Tec45 oraz Tec50 będziesz robił na mieszance trimix (tlen, azot, hel). Zmniejszy to narkozę oraz pozwoli na lepszą kontrolę pod wodą.

Cena: £1,100.00

Brak nadchodzących kursów PADI Tec Deep Diver – Tec 40 + Tec 45 + Tec 50