PADI Tec 50

Czas Trwania

2-3 dni

Wymagania

- ukończone 18 lat
- ukończony kurs PADI Tec 45 lub równoważny
- zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego: 20 nitroxowych, 25 głębszych niż 18m i 20 głębszych niż 30m
- formularz medyczny podpisany przez lekarza

Opis

Na kursie Tec 50 dodatkowo nauczysz się:
- wyposażenie i umiejętności potrzebne do nurkowania na głębokość 50m
- tworzenia własnych tabel dekompresyjnych
- wykorzystywać dwa gazy dekompresyjne (EANx i/lub tlen)

Ważne!
- Przed przystąpieniem do szkolenia technicznego należy posiadać zaświadczenie od lekarza.
- Nurkowania nie odbędą się jeżeli sprawdziany wiedzy lub zadania domowe nie zostaną wykonane oraz jeżeli student przyjdzie nie przygotowany (brak wymaganego sprzętu).
- Egzamin końcowy - 80% poprawnych odpowiedzi. Nie zaliczenie egzaminu spowoduje przesunięcie kolejnych nurków szkoleniowych.
- Każdy dodatkowy dzień szkoleniowy, nie objęty harmonogramem to koszt £150, który student zobowiązany jest uiścić przed kolejnymi nurkowaniami.
- Nie pojawienie się na szkoleniu, przełożenie szkolenia z powodów innych niż potwierdzone przez lekarza - dodatkowy koszt £150.

Nurkowanie techniczne nie jest dla wszystkich. Kursy te są bardzo wymagające a zaliczenie wszystkich ćwiczeń nie gwarantuje zdobycia certyfikatu.

Kurs indywidualny 1:1
£550.00

Cena kursu nie zawiera kosztów wypożyczenia sprzętu do nurkowania technicznego.

Cena: £450.00

Brak nadchodzących kursów PADI Tec 50