PADI Enriched Air Specialty

Czas Trwania

1 wieczór

Wymagania

Ukończone 15 lat oraz kurs PADI Open Water Diver. Obejmuje komplet materiałów szkoleniowych oraz koszt certyfikatu.

Opis

Na kursie PADI Enriched Air nauczymy Cię:
1. Zasad bezpieczeństwa i procedur związanych z nurkowaniem na wzbogaconym powietrzu (22%-40% tlenu)
2. Jak zaplanować nurkowanie bezdekompresyjne z wykorzystaniem wzbogaconych mieszanek

Cena: £159.00

Brak nadchodzących kursów PADI Enriched Air Specialty